Cảm biến cường độ quang hợp và đĩa thăng bằng

Mã SP: 6630704136
Liên hệ

Cảm biến cường độ quang hợp và đĩa thăng bằng, sản phẩm của công ty Apogee, Hoa kỳ. Cho phép ghi nhận lại cường độ quang hợp và chuyển thành đồ thị, biều đồ trên phần mềm tưới.

 

Hotline hỗ trợ: 086 6030909
Tư vấn tận tâm nhiệt tình
Giao hàng tận nơi
Khảo sát lắp đặt nhanh
Hỗ trợ bảo hành tận nơi
Mua ngay

Cảm biến cường độ quang hợp và đĩa thăng bằng, sản phẩm của công ty Apogee, Hoa kỳ. Cho phép ghi nhận lại cường độ quang hợp và chuyển thành đồ thị, biều đồ trên phần mềm tưới.