Hướng dẫn sử dụng bộ điều khiển Galcon 24AC

Hướng dẫn sử dụng bộ điều khiển Galcon 24AC

16/04/2022 admin
Bộ điều khiển AC-24 có 2 kiểu lập trình tưới:
 • Lập trình tưới theo nhóm van
 • Lập trình tưới theo từng van độc lập
 • Chiếu sáng sân vườn có thể được vận hành
 • Lập trình châm phân cho mỗi van có thể được vận hành.
Lập trình tưới theo nhóm van:
3 chương trình (A,B,C) có thể được lập trình.Đối với mỗi chương trình riêng biệt, các ngày tưới phải được chọn cho tất cả các van được kết nối trong nhóm chương trình. Thời gian bắt đầu được đặt cho van đầu tiên, và thời gian tưới cho từng van riêng biệt. Các van sẽ được mở liên tục, theo số thứ tự được đánh dấu trên màn hình.
   – khi van đầu tiên đóng van thứ 2 sẽ mở,và cứ thế diễn ra. Tại một thời điểm nhất định, chỉ
có một van sẽ được mở. Nếu các chương trình A, B và C đã được lập trình trùng lặp về
thời gian tưới, Chương trình A sẽ mở trước và chỉ sau khi chương trình kết thúc, Chương
trình B sẽ bắt đầu và cuối cùng, Chương trình C.
Chương trình độc lập :
Trong chương trình này, lịch trình tưới được xác định cho từng van riêng lẻ. Đầu tiên, van mong muốn phải được chọn và sau đó chương trình tưới có thể tiếp tục: thiết lập thời gian tưới, ngày tưới hoặc chu kỳ tưới và thời gian bắt đầu cho van được chỉ định.
Thông tin chung
Lập trình bộ điều khiển với bộ chọn 16 vị trí and 4 nút ấn.
2. Thiết lập thời gian và ngày hiện tại trong tuần
Để bộ điều khiển tưới vận hành hệ thống tưới vào thời điểm mong muốn,thời gian hiện tại và ngày hiện tại phải được thiết lập đầu tiên.
Thiết lập các lựa chọn tại vị trí đồng hồ,ấn vào .Các chữ số giờ sẽ nhấp nháy.Đặt thời gian hiện tại bằng cách sử dụng và khi cần thiết . (Chú ý cách thiết kế thời gian AM and PM).
3. Lập trình bộ điều khiển theo nhóm van (A,B,C)
Để lựa chọn chương trình A, hoặc B, hoặc C, hoặc để lựa chọn một chương trình chiếu sáng , chuyển bộ chọn sang Chế độ lựa chọn chương trình.
 • Một trong ba chương trình sẽ xuất hiện trên bảng hiển thị – ấn vào nút biểu tượng quay lại (phần thông tin chung ở trên) cho đến khi chương trình mong muốn xuất hiện, ví dụ A. (Biểu tượng cho chương trình chiếu sáng cũng sẽ xuất hiện).
 • Để chọn chương trình, ấn vào mũi tên sang phải. Từ OFF sẽ bắt đầu nhấp nháy. Ấn + sẽ làm cho nút nhấp nháy. Chương trình A đã được chọn.
 • Khi nhấn nút chương trình sẽ được tắt (OFF). Chương trình sẽ ngưng vận hành.
Lưu ý rằng ở bước này tiếp tục với lập trình theo tuần/ chu kì
4. Lập trình theo tuần / chu kỳ
Trong lập trình tưới các ngày trong tuần sẽ được thiết lập cho các van để kết nối với chương trình được chỉ định.
• Điều chỉnh các lựa chọn Ngày/ chu kì tưới (Chương trình A, B, và C).
• Ấn nút quay lại chọn và lựa chọn thiết lập theo tuần .
• Ấn mũi tên sang phải chọn .Tại đầu bảng hiển thị một mũi tên nhấp nháy sẽ xuất hiện . Nếu bạn lựa chọn đặt chủ nhật (Sunday) làm ngày tưới, hãy ấn .Mũi tên bên dưới Sunday sẽ vẫn được thiết lập và ngừng nhấp nháy trông khi mũi tên bên dưới Monday sẽ bắt đầu nhấp nháy. Nếu bạn không lựa chọn đặt chủ nhật làm ngày tưới, hãy ấn . và mũi tên sẽ biến
mất và chuyển mũi tên dưới thứ Hai (Monday) sẽ bắt đầu nhấp nháy, và cứ thế tiếp tục qui trình.
Lập trình thời gian bắt đầu tưới theo tuần
Trong thao tác này, tối đa bốn thời điểm bắt đầu tưới trong ngày có thể được đặt cho tất cả các chương trình (A, B và C). Mỗi thời điểm bắt đầu tưới hoạt động trước tiên là van tổng được chỉ định cho chương trình và tuần tự các van còn lại sẽ mở.
 • Thiết lập lựa chọn BẮT ĐẦU TƯỚI(chương trình A,B hoặc C). START1 sẽ xuất hiện trên bảng hiển thị, biểu tượng chương trình theo tuần TẮT hoặc thời gian bắt đầu được lập trình cuối cùng.
 • Ấn vào mũi tên sang phải dữ liệu sẽ nhấp nháy và tắt
 • Ấn vào + or để đặt thời gian bắt đầu tưới mong muốn. (Hãy chú ý đến cài đặt AM và PM). Nếu muốn, lặp lại các bước cho START 2, 3 và 4. Để hủy thời gian bắt đầu cụ thể. Chọn và nhấn . Thời gian sẽ nhấp nháy. Ấn vào hoặc cho đến khi chữ OFF xuất hiện trên bảng hiển thị.
 • Để thêm chương trình, lựa chọn chương trình mới(e.g.B), sau đó lặp lại các bước trên.

Lập trình thời gian bắt đầu tưới theo chu kỳ

Bộ điều khiển được lập trình để vận hành chương trình đã chọn theo thời gian chu kỳ đã đặt.Chu kỳ có thể được thiết lập từ một ngày đến tối đa 30 ngày.Chu kì sẽ giống hệt nhau cho tất cả các van được quy cho chương trình đã chọn.

 • Bật lựa chọn chế độ theo TUẦN / CHU KÌ (trong chương trình A, B và C)
 • Ấn vào cho đến khi biểu tương và ngày 1 xuất hiện (tưới theo chu kì 1 ngày).
 • Ấn vào . NGÀY 1 nhấp nháy.
 • Đặt thời gian theo chu kì bằng hoăc khi cần thiết với chu kì tối đa là 30 ngày.
Trong thao tác này, thời gian và ngày để bắt đầu tưới theo chu kỳ của van đầu tiên được thiết lập (trong lập trình theo chu kỳ chỉ có một thời gian bắt đầu). Tất cả các van được quy cho chương trình được chỉ định sẽ mở theo thứ tự tuần tự. Khi van thứ nhất đóng, van thứ hai sẽ mở và cứ thế tiếp tục. Số ngày trước khi bắt đầu chương trình phải được thiết lập. 0 DAYS – thời điểm tưới sẽ bắt đầu ngay trong ngày, 1 DAYS– thời điểm tưới sẽ bắt đầu vào ngày hôm
sau và cứ thế tiếp tục. Số ngày trước khi đến thời điểm bắt đầu tưới theo chu kì có thể lên đến 14 ngày.
 • Bật chọn chế độ bắt đầuSTART (chương trình A,BvàC).STARTSI, và cuối cùng hiển thị thời gian bắt đầu hoặc tắt OFF sẽ xuất hiện trên màn hình hiển thị.
 • Ấn vào mũi tên sang phải . Chỉ số giờ sẽ nhấp nháy. Đặt thời gian bắt đầu mong muốn bằng cách sử dụng + hoặc   khi cần thiết.
 • Ấn vào mũi tên sang phải . Chỉ số phút sẽ nhấp nháy. Đặt số phút mong muốn cho thời gian bắt đầu bằng cách sử dụng + hoặc  khi cần thiết.
 • Ấn vào mũi tên sang phải cho đến khi số 1 và từ DAYS xuất hiện trên bảng hiển thị.Đặt số ngày trước khi bắt đầu chu kì với + hoặc  khi cần thiết.

5. Lập trình tưới cho mỗi van

Trong thao tác này chỉ định số van sẽ được quy cho chương trình đã chọn. Một đến 24 van có thể được chọn cho một chương trình cụ thể.

 • Thiết lập lựa chọn van(Chương trình A,B,C). Chương trình được chọn sẽ xuất hiện trên bảng điều khiển. Van được chọn , bên cạnh các van đã được lựa chọn trước đó.
 • Ấn vào mũi tên sang phải . Van có sẵn đầu tiên sẽ nhấp nháy.
 • Ấn vào + để chọn van. Biểu tượng van đã chọn sẽ ngưng nhấp nháy. Tuần tự van kế tiếp sẽ nhấp nháy, và cứ thế tiếp diễn.
 • Để lựa chọn van ấn .Van sẽ biến mất. Van tiếp theo sẽ bắt đầu nhấp nháy, và cứ thế tiếp diễn.
 • Ấn Quay lại để xem tất cả các van có sẵn trong bộ điều khiển ((bao gồm cả các van được chọn cho chương trình được chỉ định).

6. Đặt khoảng thời gian tưới cho mỗi van

Trong thao tác này, bộ điều khiển được lập trình để vận hành chương trình đã chọn theo thời gian chu kỳ đã đặt. Chu kỳ có thể được đặt từ một ngày lên đến 30 ngày. Thời gian tuần hoàn sẽ giống hệt nhau cho tất cả các van được quy cho chương trình đã chọn.

 • Chuyển lựa chọn sang chế độ chu kỳ/ ngày (trong chương trình A, B vàC)
 • Trên bảng hiển biểu tượng của chương trình hiện tại sẽ xuất hiện, cùng với loại chương trình (hàng tuần / tuần hoàn), biểu tượng thời lượng tưới, và biểu tượng van phù hợp với van bạn đã chỉ định.
 • Ấn vào mũi tên sang phải. biểu tượng + đến và chú thích NGÀY 1 (chu kì tưới 1 ngày) xuất hiện.
 • Ấn vào mũi tên sang phải. NGÀY 1 sẽ nhấp nháy.
 • Đặt thời gian cho chu kì bằng cách sử dụng + hoặc khi cần thiết lên đến NGÀY 14 (14ngày).
Các bài viết liên quan