Chat Facebook
086.9098080
086.6030909
0916.911.179

Hệ thống tưới nhỏ giọt cho bông tốt nhất ? Tại sao chọn tưới nhỏ giọt cho bông?

  • Hệ thống tưới nhỏ giọt cho bông tốt nhất ? Tại sao chọn tưới nhỏ giọt cho bông?

Năng suất và chất lượng bông là ưu tiên hàng đầu đối với người trồng bông và chịu ảnh hưởng của nước. Điều này làm cho tưới nhỏ giọt cho bông là sự lựa chọn thông minh cho năng suất chất lượng cao hơn.

Tại sao chọn tưới nhỏ giọt cho bông?

Độ ẩm thấp hơn cho chất lượng xơ cao hơn

Không giống như các hệ thống phun nước, tưới nhỏ giọt vào rễ cây chứ không phải tán cây, do đó độ ẩm không bị ảnh hưởng. Điều này đặc biệt quan trọng vì điều kiện độ ẩm càng thấp vào thời điểm này, chất lượng của xơ vải càng cao.

Hình thành cây bông hoàn hảo

Bằng cách áp dụng liều lượng nước đo được, tưới nhỏ giọt mang lại sự kiểm soát và linh hoạt để tạo điều kiện phù hợp trong những giai đoạn tăng trưởng nhất định.

Năng suất cao hơn với ít nước hơn so với luống thông thường, tưới phun trên cao và tưới trục trung tâm, tưới nhỏ giọt có thể mang lại 20% bông trên 1m3 nước trong các điều kiện sinh thái nông nghiệp khác nhau và không làm giảm chất lượng xơ.

Năng suất bông dự kiến ​​với tưới nhỏ giọt cho bông?

Chúng tôi đã thấy năng suất tưới nhỏ giọt 2,2-2,6 tấn / ha xơ vải ở một số địa điểm trên thế giới.

Tưới nhỏ giọt cho bông

  • Tưới nhỏ giọt có thể là một lựa chọn khả thi dưới sự hạn chế của nước tưới 
  • Nó có thể tiết kiệm điện, nhân công và 50% nước tưới so với tưới tiêu bề mặt
  • Có thể áp dụng hình học trồng 90 cm x 60 cm (trồng bình thường) trong tưới nhỏ giọt, nhưng trồng theo hàng ở 60 cm - 120 cm - 60 cm có thể tiết kiệm 50% so với trồng bình thường
  • Vận hành hệ thống nhỏ giọt hàng ngày hoặc một lần trong ba ngày và bổ sung 75% ET tích lũy của các ngày tương ứng bằng cách nhỏ giọt cho bông lai và 50% cho các giống khác.

Quản lý phân bón trong hệ thống tưới nhỏ giọt

  • Áp dụng 10 phần trăm phân bón được khuyến nghị thời điểm gieo hạt và áp dụng các phân bón còn lại trong sự phân chia bằng nhau trong khoảng thời gian 6ngày.
  • Thực hiện theo các biện pháp quản lý cỏ dại, sâu bệnh.
Tin liên quan