Chat Facebook
086.9098080
086.6030909
0916.911.179

Hệ thống tưới nhỏ giọt cho cây cacao

  • Hệ thống tưới nhỏ giọt cho cây cacao

Mô hình công nghệ tưới nhỏ giọt trên cây ca cao là nội dung của một đề tài khoa học lần đầu tiên được triển khai tại huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) từ tháng 10.2011 do Hội đồng Khoa học và công nghệ huyện Đạ Huoai thông qua và Trung tâm Nông nghiệp huyện Đạ Huoai thực hiện.

Mô hình tưới nhỏ giọt cho cây cacao

Trung tâm Nông nghiệp huyện Đạ Huoai cho biết, mô hình được triển khai tại 3 điểm vườn ca cao của các ông Võ Bằng ở thôn 1, xã Đạ Tồn; Nguyễn Xuân ở thôn 1, xã Đạ Ploa và hộ ông Lâm Văn Bảo ở thôn 7, xã Mađagui với quy mô mỗi điểm 0,5ha.

Cây cacao giai đoạn sinh trưởng  tưới bằng hệ thống nhỏ giọt

Tại các mô hình thực nghiệm, tuổi của cây ca cao khoảng 3 hoặc 4 năm – độ tuổi ca cao bắt đầu cho kinh doanh. Khuyến cáo lượng phân bón tại các mô hình này được đưa ra là 1,5kg phân NPK/kg/năm; gồm 300g Urê cộng với 600g Super lân và 600g KCl. Tại mô hình tưới nhỏ giọt, tần suất tưới nước được áp dụng là 10 lít nước/gốc/lần, 1 ngày tưới 1 lần, thời gian tưới là 120 phút/lần tưới.

Tiết kiệm nước, phân bón, hiệu quả cao hơn phương pháp tưới thông thường (292.000 đồng/0,5ha)

Tại khu đối chứng (tưới theo kiểu truyền thống), nước được tưới với lượng 240 lít nước/cây/lần tưới, thời gian tưới là 2 phút/cây và tần suất tưới là 10 ngày/lần.

Kết quả thực hiện mô hình tưới nhỏ giọt trên cây ca cao tại các mô hình thực nghiệm của 3 hộ nông dân tại Đạ Huoai thu được: Nước và phân bón dẫn đến từng gốc ca cao trong vùng có rễ (không cho nước và phân tràn ra vùng không có rễ), hạn chế được sự lãng phí lượng nước và phân bón.

Đồng thời, tiết kiệm được tiền điện bơm nước tưới cho cây ở mức 154kW/năm (tương đương 308.000 đồng/0,5ha/năm) so với tưới truyền thống là 300kW/năm (600.000 đồng/0,5ha/năm). Như vậy, nếu tưới nhỏ giọt cho cây ca cao sẽ tiết kiệm được mỗi năm 292.000 đồng/0,5ha.

Năng suất cao hơn 0.2-0.5kg/cây/năm

Về năng suất, tại mô hình tưới nhỏ giọt, ca cao đạt từ 3,6 – 4,5 tạ/0,5ha/năm; cao hơn 0,2 – 0,5kg/cây/năm (tương đương 0,6 – 1,6 tạ/0,5ha/năm) so với vườn ca cao đối chứng. “Khi áp dụng tưới nhỏ giọt, cây ca cao được tưới và bón phân một cách đầy đủ và khoa học theo cách chia nhỏ lượng phân bón nhiều lần trong năm nên đã làm tăng hiệu quả sử dụng phân bón, dẫn đến tăng năng suất cây trồng” – Phòng Nông nghiệp huyện Đạ Huoai rút ra kinh nghiệm.

Nguồn: Internet

Tin liên quan