Chat Facebook
086.9098080
086.6030909
0916.911.179

Tưới nhỏ giọt cho ngô

  • Tưới nhỏ giọt cho ngô

Tưới nhỏ giọt cho ngô là giải pháp để đẩy năng suất cao hơn bằng cách cung cấp một phương pháp chính xác hơn để kiểm soát nước và chất dinh dưỡng.

Tại sao nên tưới nhỏ giọt cho ngô?

Ngô phản ứng mạnh mẽ với nước, chất dinh dưỡng và bức xạ. Nhưng trong khi bức xạ thường là nhất định, bạn có thể kiểm soát mức độ tiếp xúc với nước và chất dinh dưỡng của ngô. Các hệ thống tưới tiêu truyền thống không hiệu quả và kém đồng nhất khi sử dụng nước.

Xem thêm : Hướng dẫn trồng Ngô theo phương pháp tưới nhỏ giọt

Tăng năng suất với hệ thống tưới nhỏ giọt cho ngô

Kiểm soát lượng nước

Tưới nhỏ giọt cung cấp cho người trồng kiểm soát chính xác môi trường vùng rễ trong các giai đoạn tăng trưởng quan trọng của cây. Duy trì độ ẩm đất đồng đều trong khi cung cấp lượng chất dinh dưỡng và nước chính xác trực tiếp đến từng vùng rễ của cây. Những người trồng ngô có kinh nghiệm đồng ý rằng tưới nhỏ giọt rất phù hợp để tối đa hóa tăng trưởng và tiềm năng năng suất của cây ngô.

Tăng sản lượng

Việc kiểm soát vùng rễ được cung cấp bởi tưới nhỏ giọt giúp cải thiện năng suất. Việc kiểm soát chính xác tưới nhỏ giọt, cung cấp nước và chất dinh dưỡng trực tiếp đến vùng rễ giúp giảm thiểu sự cạnh tranh giữa các cây.

Diện tích tưới tiêu nhiều hơn

Điều kiện đất được tối ưu hóa, cải thiện sự hấp thu dinh dưỡng, giảm sự phát triển của cỏ dại và kiểm soát dịch bệnh được cải thiện tạo ra một môi trường phát triển lý tưởng, từ đó hỗ trợ cho quần thể thực vật cao hơn và thúc đẩy năng suất cao hơn.

Tin liên quan