HỆ THỐNG TƯỚI NHỎ GIỌT KẾT HỢP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TẠI VƯỜN HOA BÁC CỔ, HÀ NỘI.

HỆ THỐNG TƯỚI NHỎ GIỌT KẾT HỢP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TẠI VƯỜN HOA BÁC CỔ, HÀ NỘI.

14/05/2022 admin

Israel là quốc gia đi đầu thế giới về tiết kiệm nước, tái sử dụng và sử dụng nước thông minh. Việc dành tặng thành phố một hệ thống tưới tiết kiệm khẳng định cam kết của Israel đối với những hoạt động hỗ trợ thành phố Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung trong công tác bảo vệ môi trường, kiến tạo xã hội xanh, sạch, đẹp.

 

Các bài viết liên quan