Kiến thức

Kiến thức

27 12/2022

CÔNG NGHỆ TƯỚI VÀ DINH DƯỠNG CHO CÂY DƯA LƯỚI.

admin 27/12/2022
       Các nghiên cứu đã cho thấy rằng, việc ứng dụng các khoa học kỹ thuật và công nghệ tưới hiện đại sẽ giúp nâng cao năng suất và chất lượng cho sản phẩm dưa lưới.Vì vậy để...