Giới thiệu

Giới thiệu

10 12/2021

Ý Nghĩa Của Kaizen

admin 10/12/2021
1. Kaizen là gì? Kaizen là một thuật ngữ kinh tế của người Nhật, được ghép bởi từ 改 (“kai”) có nghĩa là thay đổi và từ 善 (“zen”) có nghĩa là tốt hơn, tức là “thay đổi để tốt...
10 12/2021

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

admin 10/12/2021
* Chúng tôi thành công chỉ khi công nghệ, giải pháp của chúng tôi giúp khách hàng thành công và sự thành công đó chỉ có được dựa trên quan hệ vững chắc, tin cậy giữa hai bên. * Sản...
10 12/2021

SỨ MỆNH

admin 10/12/2021
Giúp cho ngành nông nghiệp Việt Nam làm ra nhiều sản phẩm hơn với ít đầu vào hơn, nâng cao chất lượng sản phẩm, giá trị gia tăng, khả năng cạnh tranh dựa trên việc áp dụng các thành tựu...
10 12/2021

Tầm nhìn

admin 10/12/2021
Trở thành công ty hàng đầu Việt Nam về cung cấp các giải pháp nông nghiệp hiện đại bao gồm tự động hóa (automation), trí tuệ nhân tạo (AI), internet vạn vật (loT), dữ liệu lớn (big data) và đám...